Skärartips

Att välja rätt skärvinkel
Snittdifferenser kan uppstå, även om du arbetar med en modern snabbskärmaskin som är inställd exakt och stöten noggrant ilagd. Differenserna beror på att materialen du skär är olika. Varje material kräver en unik knivvinkel. Om olika material måste skäras efter varandra med korta intervaller är det svårt att välja rätt knivvinkel. Vi rekommenderar 22°. Kniven och knivens vinkel är mycket viktiga för snittets kvalitet och maskinens lönsamhet.

Riktlinjer för olika materials knivvinklar:
läskpapper 19°
skrivpapper 22°
kartong 24°

Ta hand om kniven
Förvara alltid kniven med knivskydd och i den medföljande knivlådan. Dels minskar du risken för olycksfall, dels skyddar du eggen från att skadas. Placera aldrig kniven på maskinbordet utan ett underlag av papp när du sätter kniven i maskinen. Knivens och knivbalkens anliggningsytor ska vara absolut rena och fria från stukningar. Håll gängningen i kniven och knivbultarna i god kondition så att kniven sitter säkert och exakt.

När är en kniv slö?
Skär aldrig med en slö kniv. Skärmaskinen överbelastas och snittet blir ojämnt och orent. Kniven är slö när snittkanterna häftar samman, antar en mörkare färgton eller blir ojämna. Om du skär i hårt material och hör en kraftig smäll när du skär igenom det understa arket, då är kniven slö. Varför slipa vid första tecknen på en slö kniv?

  • Slipkostnaden blir lägre
  • Kvaliteten på snittet blir bättre
  • Kniven får längre livstid

Skärlisten
Skärlisten är maskinknivens undersnittsverktyg. Materialet i skärlisten ska vara segt men inte för hårt. Om materialet är för mjukt skär kniven in för djupt och de undre arken får inget rent snitt. Byt ut eller vänd skärlisten om kniven arbetat sig in så djupt att de undre arken i stöten slits av. Skärlisten slits olika snabbt beroende på vilken typ av material du skär. Ju hårdare material, desto snabbare slits skärlisten.

Nivåskillnader
Skärmaterial som uppvisar nivåskillnader i stapelns höjd längs snittlinjen är för det mesta hårda (plastfolier) eller falsade. Dessa material kan inte tryckas samman för ett jämnt presstryck över hela snittlinjen. För att utjämna nivåskillnaderna bör du därför arbeta med den böjliga täckplåten. Om inte det ger önskat resultat kan du lägga en Magnetic pad (magnetfäste) under täckplåtens främre tredjedel.